ESG

Ve společnosti Ewing věříme, že zodpovědností každé firmy je pozitivně ovlivňovat společnost i životní prostředí. Toto přesvědčení je základním motivem naší nové služby – napomoct kulturní změně, jež povede naše klienty k naplnění požadavků dlouhodobé udržitelnosti. Jsme tady, abychom je provedli poměrně složitým světem ESG a pomohli jim informovat, čeho svou transformací dosáhli.

Posoudit vliv na životní prostředí a společnost. Dopady firemních činností na životní prostředí a společnost se staly prvořadou výzvou dnešní doby. Budovat dlouhodobě udržitelné podnikání neznamená jen „zaškrtnout políčka“ ve statistice. Udržitelnost vyžaduje poctivě posoudit a změřit, jaké dopady má podnikání každé firmy dnes a stanovit strategii, jak negativní či sporné vlivy omezit.

Přiznat odpovědnost. Pouhé dodržování zákona a oborových norem dnes zdaleka nestačí k tomu, aby se firma vypořádala s novými očekáváními veřejnosti. Firmy musí demonstrovat významný posun v podnikatelském uvažování a začít v českém prostředí poctivě zohledňovat globální rozvojové cíle. My v Ewingu vám pomůžeme takovou strategickou změnou projít. K dlouhodobé udržitelnosti podnikání zavazuje mimo jiné společný závazek 27 států Evropské Unie podstatně snížit a nakonec zcela eliminovat emise uhlíku.

Překonat očekávání. Provést skutečně přínosnou změnu na cestě k udržitelnosti znamená být vnímavým k zásadním obavám veřejnosti – například o zdravé životní prostředí, pitnou vodu a bezpečné potraviny – anebo zohledňovat převládající očekávání, jakým je zájem na vymýcení chudoby či rovnosti pohlaví. To často vyžaduje zásadní rozhodnutí, jakými je zavedení nových technologií, inovací anebo i přehodnocení některých obchodních cílů. Firmy, které věrohodně prokáží, že tohle mají na paměti, jsou odměněny zvýšeným zájmem zákazníků a investorů, širšími možnostmi financování a snazším náborem nejlepších talentů.

„Víme, co odlišuje věci, které něco znamenají, od planých řečí. Pomáháme klientům dosáhnout podstatných výsledků v jejich cestě k dlouhodobé udržitelnosti, “ říká Pavlína Rieslová, partnerka Ewing.“

Co nabízíme.

Společnost Ewing vám pomůže projít každým krokem v procesu ESG:

icon

Posouzení vlivu na okolí a porovnání s konkurencí:

Budeme s vámi spolupracovat na hodnocení dopadů vaší výrobní či obchodní činnosti podle metodiky ESG, pomůžeme změřit uhlíkovou stopu a porovnáme vaši současnou pozici s konkurencí. Společně najdeme oblasti pro zlepšení a podíváme se, jak upravit procesy, aby byly v souladu metodikou ESG.

icon

Tvorba strategie ESG a její implementace:

Pomůžeme vám vypracovat a zavést komplexní strategii ESG, která zastřeší vaše obchodní cíle, důvod existence, firemní hodnoty a propojí je s novými očekáváními vašich investorů, zákazníků, partnerů a komunit.

icon

Koncipování příběhu firmy:

Je důležité, abyste dali vědět o významných změnách, které děláte na cestě k dlouhodobé udržitelnosti. Společně vytvoříme přesvědčivý příběh, který najde silnou odezvu u investorů, zaměstnanců, zákazníků i komunit a bude posilovat důvěru ve vaši značku.

icon

Změna přístupu a zapojení zaměstnanců:

Pomůžeme vám identifikovat rizika na cestě k dlouhodobé udržitelnosti a vytvořit strategie, jak jim předejít či jak na ně reagovat. Pomůžeme vám získat zaměstnance pro změny, které budete provádět, a vtáhnout je do celkové transformace firmy podle kritérií ESG.

Proč pracovat s námi?

Čtvrtstoletí zkušeností společnosti Ewing v oblasti public affairs, řízení reputace, ve firemní a krizové komunikaci, ve vztazích s veřejností nám dává dobrý základ k expertnímu poradenství všem, kdo hledají, na čem postavit svou ESG strategii.

Pomáháme našim klientům s tím, jak strategii udržitelnosti včetně uhlíkové neutrality uzpůsobit rozhodovací procesy, dodavatelské řetězce a konec konců i produkty a služby.

Naše poradenství vždy formulujeme optikou převládajících zájmů a obav veřejnosti. Vždy se snažíme jít za rámec úzkého pohledu právních či konzultačních firem. Poskytujeme holistická řešení, která citlivě zohledňují širší kontext, v němž podnikáte, a berou ohled na možné změny preferencí cílových skupin v čase. Právě zkušenost předvídat, co nejvíce rezonuje s měnícími se zájmy různorodých cílových skupin, nás staví do pozice spolehlivých průvodců složitostí metodiky udržitelnosti (ESG). Umožňuje odvyprávět přesvědčivý příběh o vizi, hodnotách, v něž věříte, a poslání firmy, které naplňujete.

Pavlína Rieselová

Pavlína Rieselová

Managing Partner of Ewing & Co-owner of Ewing Group