E

Orientovat se v dnešním informačně složitém světě není snadné. Všem našim klientům pomáháme rozeznat, co je skutečně podstatné, aby se mohli lépe soustředit na dosažení svých cílů. Věříme, že díky naší expertize mohou své kroky i sdělení správně načasovat a přesně zacílit. Poskytujeme promyšlená, komplexní řešení v několika specializovaných odvětvích.

Reputation management

Dobrá pověst je pro úspěch vaší značky možná tím nejcennějším předpokladem, a zaslouží si proto ochranu a péči. Jsme si vědomi toho, že firmy, organizace i veřejně známé osoby se dnes nacházejí pod větším tlakem, než tomu bylo kdykoli v minulosti. Díky nezávislému pohledu, promyšlené strategii a pečlivému zacílení komunikace našich klientů pomáháme úspěšně zvládnout i ty nejobtížnější okamžiky.

 • Strategické poradenství
 • Transakce (insolvence, fúze a akvizice, převzetí)
 • Krizová komunikace
 • Mediální obhajoba
 • Interní komunikace a employer branding
 • Řízení změn
 • Řízení a exekutivní vedení
 • CSR & community relations

Public affairs a politický marketing

Naši klienti vědí, že na mnohdy překotný vývoj politických událostí reagujeme vždy pohotově. Stejně tak si mohou být jistí, že řešení, které jim nabízíme, jsme připravili výhradně pro ně. Jsme si dobře vědomi toho, že každá situace vyžaduje individuální přístup. Můžete se proto spolehnout, že vám vždy nabídneme včasné a unikátní řešení.

 • B2G
 • Analýzy a audity
 • Mapování zainteresovaných stran
 • Influencer marketing
 • Sdružení a neziskový sektor
 • Vzdělávání veřejnosti
 • Monitorování legislativy a politiky
 • Politická komunikace a politické kampaně

PR a socialní sítě

Naše schopnost realizovat promyšlené kampaně přináší našim klientům skvělé výsledky již přes dvacet let. Nabízíme plně integrovaný přístup.

 • Vztahy s klasickými médii
 • Mediální trénink
 • Tvorba obsahu na sociální sítě
 • Cílená reklama a vztahy s komunitou
 • Placené PR články
 • Editorialy a obsah založený na analýzách a datech
 • Uvádění nových produktů na trh
 • Příležitosti k veřejným projevům

Integrovaný marketing

Velmi nám záleží na tom, abychom vaši značku spojili s pozitivními emocemi a zkušenostmi. Pro vaše publikum vytváříme kvalitní, poutavý a relevantní obsah, který zveřejňujeme prostřednictvím celé škály komunikačních kanálů.

 • Kreativní obsah
 • Branding
 • Art & design
 • Motion design a animace
 • Fotografie
 • Video & multimediální obsah

Digitální služby

Součástí naší nabídky jsou také digitální služby. Díky kvalitně zpracovaným textům a multimediálnímu obsahu, uzpůsobeným pro distribuci vybranými komunikačními kanály, docílíme toho, aby vaše sdělení bylo vidět a slyšet i v době nepřetržitého přívalu informací.

 • SEO a SEM
 • Výkonnostní marketing a conversion rate optimization
 • Lead generation
 • Digitální audit a audit sociálních sítí
 • Vývoj webových stránek a aplikací